280 SKOLCONGA med ben,
45cm

Trästomme. Nitat skinn.

Praktisk om barnen vill stå och spela.

  624:-

 

 

281 SKOLCONGA Utan ben, 45 cm
45cm

Trästomme. Nitat skinn.

Trumman kan ligga på marken och barnen kan sitta på knä och spela. Du kan också sitta på en stol och spela.
  560:-

 

 

282 SKOLCONGA med ben
55cm

Trästomme. Nitat skinn.

Praktisk om barnen vill stå och spela.

  672:- 

 

 

 

 

 

283 SKOLCONGA utan ben 55 cm

Trästomme.

Trumman kan ligga på marken och barnen kan sitta på knä och spela. Du kan också sitta på en stol och spela.

  608:-

 

 

 

 

284 BONGOS 20cm

Kraftigt utförande.

Spännbart skinn.

  1600:-

Ett lätt spelat instrument som du kan sitta på golvet och ha framför dig eller sitta på en stol och ha denmellan dina knän. Finns möjlighet att ha den på ställning. Alla trummor lockar till att slå på, här har du två samtidigt som ger olika ljud. Små barn tycker att det är roligt att experimentera med olika ljud.

 


 

TRAMPELAND.(ur Elefantboken s 99)

"Jag gick mig ner till sjöastrand, där mötte jag en gammal man. Han hälsade och frågade;"Säg var hör du väl hemma?" Jag hör hemma i Trampeland, Trampeland, Trampeland. Alla de som trampa kan, de hör hemma i Trampeland".

Här kan du använda Bongotrumman på olika sätt. Sången går i 2/4 dels takt. På "ettan" slår barnet på ena trumman och på "tvåan" på den andra trumman. Exempelvis kan barnet/barnen som spelar sitta i mitten av ringen och de övriga "trampar" runt. På svarsdelen i sången kan barnen byta trumma om de är två som spelar, eller om det är ett barn, byta trumma på "ettan" och "tvåan." Till att börja med låter du barnen spela hur de vill och sedan låter dem förstå att de skall spela efter ett visst mönster. Turtagning, sampel, ta instruktioner, vara i centrum m.m, m.m Har du fler andra trummor? Bygg en trummensamble vetja! Låt barnen välja sång och hitta pulsen tillsammans. Låt dem sedan spela enligt olika mönster, kanske kan de hitta på dem själva? Hjälp dem att hålla takten genom att själv klappa takten på dina knän.

 

285 BONGOS 19cm

Enklare utförande.

Ett lätt spelat instrument som du kan sitta på golvet och ha framför dig eller sitta på en stol och ha denmellan dina knän. Finns möjlighet att ha den på ställning. Alla trummor lockar till att slå på, här har du två samtidigt som ger olika ljud. Små barn tycker att det är roligt att experimentera med olika ljud.

  520:-

Latinamerikanska småtrummor med bestämd tonhöjd. Vanlig i bl.a. moderna dansorkestrar.

 

286 SKOLPUKA

25 cm

Pukan står på ben och du spelar med trummpinnar. Här kan flera barn samarbeta runt trumman, eller att bara ett barn spelar.
  1120:-

 

 

287 BODHRAN

Inte spännbar

  708:-

 

 

288 BODHRAN

Spännbar,

  1160:-

 

 

304 CONGAS 10´ FRP

Glasfiber, stor storlek. Med ställ.

 

  1616:-

 

 

 

305 CONGAS12´ FRP

Glasfiber, stor storlek. Med ställ.

  1752:-

 

306 CONGAS 10½*33

Glasfiber, stor storlek. Med fasta ben.

  1620:-

 

 

 

 

 

 

307 CONGAS12½*33

Glasfiber, stor storlek. Med fasta ben.

   2172:-

 

 

308 DUBBELCONGA

Glasfiber. Med ställ.

  3592:-