MING-musik

Musik Introduktion för Nybörjare i Grupp

En av grundtankarna med MING är att man skall kunna börja spela med enkla medel och lyckas med det! Genom ett litet arbete når du ett stort resultat, du åstadkommer kommunikation och möten i gruppen.

Ming-metoden har arbetats fram av Sten Bunne, musikteraput och Per Egon Janols, lektor i musikmetodik.

Instrumenten är framtagna av Sten Bunne.

Metodiken innefattar musikens fem områden.

-att spela
-att sjunga
-att lyssna
-att röra kroppen
-att ha teori

Två barn som spelar bygelgitarr och mini-bas

MING - metodikens tre huvudområden är;1) ljud 2) rytm/puls 3) toner
Ljud

Indelat i två grupper.

Ljudsånger, du lägger in olika ljud i sången.

Ljudsaga, illustrerar en saga med hjälp av ljud.

 

Ljud kan göras på följande sätt:

-kroppsljud
-rösten
-sampling (inspelning)
-konstgjorda ljud (keyboard, dator mm)
-naturljud
-ljudeffekter (ankpipa, tågpipa mm)

"Nu går tåget" en sång där det  ljudet blir att låta som ett ......

Rytm/puls

Puls är livets ådra! Pulsen är återkommande, snabb eller långsam. Den kommer på samma plats i varje takt varje gång. Rytm är takten uppdelad i figurer.

 

 

Denna del innefattar:

-rörelsesånger -spela på rytminstrument, trummor
-automatisering
-puls
-rytm

Från det att barnet ligger i magen känner det mammans puls. Barnet hör också ljud och har ett minne av det när det kommer ut.

När barn hör musik, speciellt med tydlig puls,börjar knäna att gunga, armarna att svänga!

Toner

Ljud av periodisk karaktär. En ren ton består av en enda frekvens. En klang är sammansatt av flera toner. Tonens frekvens kallas även tonhöjd. Tonerna spelas en i taget, en harmoni består av flera toner samtidigt.

-harmoni, Här används bygelgitarr, en liten gitarr i mandolinstorlek med tre ackord, där ackorden tas med med hjälp av en bygel. Minibas, en liten elförstärkt bas med en sträng. Klangplattor, byggs ihop till de ackord och klanger som önskas. Entonsflöjter, byggs ihop till de ackord och klanger som önskas.

-melodi (en eller flera toner som spelas efter varandra)
Klangplattor och entonsflöjter, där varje ton har en egen flöjt)

De instrumenten som används inom MING-metodiken är: Bygelgitarr, mini-bas, klangplattor, entonsflöjter, rytminstrument och ljudeffekter. Mer om dessa instrument kan du läsa om under MING-instrumenten i raden till vänster på skärmen.

Bygelgitarr

Mini-bas

Klangplattor

Diskant Entonsflöjter

Basentonslöjter